NOVÁ WEB-stránka CSS Slniečko

Milí rodičia,

príbuzní a priatelia CSS Slniečko.

Nakoľko sa v našom okrese stabilizovala situácia ohľadom COVID - 19, krízový tím CSS Slniečko sa rozhodol opätovne pristúpiť k uvoľňovaniu opatrení ohľadom návštev.  Touto cestou by sme Vás chceli veľmi srdečne privítať v našom zariadení už od 18. 07. 2020. 

Situáciu však nepodceňujeme a naďalej zostávame veľmi opatrní. Našou prvoradou povinnosťou je chrániť zdravie a život všetkých obyvateľov a zamestnancov. Z tohto dôvodu žiadame všetkých návštevníkov o rešpektovanie preventívnych opatrení.

Preferujeme bezkontaktné návštevy v exteriéri nášho zariadenia,  pri ktorých odporúčame použiť ochranný štít, ktorý Vám vydajú zdravotné sestry pri evidencii na recepcii.

Bližšie informácie ohľadom dojednania času, priestoru a iných požiadaviek nájdete pod textom.

Plán návštev

V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie v danom okrese pristúpi CSS Slniečko k prijímaniu dočasných obmedzení platných pred uvoľňovaním:

 

Tieto opatrenia tvoria súčasť „Usmernenia k príprave na druhú vlnu pandémie ochorenia COVID-19“ vydaného MPSVaR SR.

 

Usmernenie k umožneniu návratu, presunu a prijímaniu prijímateľov sociálnej služby - aktualizácia.

 

 

Testovanie na COVID 19

V CSS Slniečko prebehlo v 20-tom týždni testovanie všetkých prijímateľov a zamestnancov na COVID 19 s negatívnym výsledkom. Zodpovednosť a disciplína priniesli očakávané ovocie.  Nič však nepodceňujeme a zostávame aj naďalej ostražití, zodpovední a disciplinovaní. Spolu to dokážeme a pevne veríme, že o pár týždňov už bude všetko za nami.

Štruktúra krízového plánu CSS Slniečko

 

 

Posilnené infolinky REGIONÁLNYCH  ÚRADOV  VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA  V  ŽSK

 

Žilina: 0905 342 812​

Čadca: 0919 453 544, ca.koronavirus@uvzsr.sk

Dolný Kubín: 0905 239 076, m.varmusova@gmail.com

Liptovský Mikuláš: 0903 550 420, 0911 236 988, 0903 540 635

Martin: 043/401 29 27, 0902 740 766, 0911 514 878​, mt.epid@uvzsr.sk

 

 

 

CSS Slniečko subjekt hospodárskej mobilizácie

 

 

Poďakovanie predsedníčky ŽSK - Ing. Eriky Jurínovej

/content/slniecko/2020/ostatne/Poďakovanie.pdf

 

Oznamy a správy

 

OZNAM   PRE   NÁVŠTEVY

 

Na základe zasadnutia krízového štábu Slovenskej repbliky v súvislosti s nákazou COVID-19 (koronavírus) vydáva

Centrum sociálnych služieb Slniečko  Z Á K A Z  návštev v zariadení až do odvolania.

 

 

Ďakujeme za pochopenie

V CSS Slniečko je určená kontaktná osoba oprávnená odpovedať na otázky ohľadom  koronavírusu

každý deň v čase od 9.00 - 11.00 hodiny na tel. čísle: 041/4254 220

alebo prostredníctvom e-mailu: zdravotne@vuczilina.sk

 

 

Zamestnanci CSS Slniečko ušijú pre svojich kolegov a o prijímateľov denne niekoľko desiatok ochranných rúšok

Poďakovanie Občianskeho združenia Slniečko v nás

 

 

Kamerový systém

Poďakovanie ZŠ ČADCA-RÁZUSOVA

NOČNÁ CHARITATÍVNA JAZDA PRE CSS SLNIEČKO

Certifikát pracoviska Bazálnej stimulácie

Poďakovanie za spoluprácu

Canisterapia v Slniečku

 

Dôležité dokumenty

  Práva a povinnosti pri poskytovaní sociálnej služby

Dotazník spokojnosti prijímateľa sociálnej služby CSS Slniečko

 

zobraziť viac

Voľné pracovné miesta

 


https://www.cssslniecko.sk/
 

CSS Slniečko neponúka v súčasnosti žiadne voľné  pracovné  miesta

 

Povinne zverejňované dokumenty

Na odkaze nižšie zverejňujeme od 1.1.2014 došlé faktúry a vyšlé objednávky podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciam.

Pre zverejňovanie od 1.1.2014, kliknite sem.

Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 ARCHÍV
zobraziť viac