Kontaktné údaje

Centrum sociálnych služieb Slniečko

Oščadnica č. 1464 

023 01 

fax: 041/4382132

slniecko.dsszsk.sk

facebook: Slniečko Oščadnica

 

Telefónny zoznam

 

Riaditeľka CSS Slniečko              tel.: 41/4254 223, 0915 851 901

                                                        e-mail: riaditeloscad@vuczilina.sk

 

Hlavná ekonómka                         tel.: 041/4254 212, 0905 417 929

                                                        e-mail: dssoscad@vuczilina.sk

 

Koordinátorka sociálnej práce     tel.: 041/4254 213

 

Manažérka kvality                         e-mail: soc2oscad@vuczilina.sk

 

Vedúca sestra                                 tel.: 041/4254 220

                                                        e-mail: zdravotne@vuczilina.sk

 

Vaše podnety v súvislosti s ponúkanými službymi radi privítame na:

- ktoromkoľvek telefónnom čísle a e-mailovej adrese nášho zariadenia,

- písomne na adrese: CSS Slniečko, Oščadnica 1464, 023 01

- alebo ústne priamo v zariadení.

 

 

 

Meno a priezvisko:


Ako Vás kontaktovať(e-mail/telefón):


Dotaz: